top of page

Sr. Silvia Frias

email: silvia.frias@dsj.org

Sr. Silvia Frias was born in the city of Pénjamo, state of Guanajuato in México; she is the youngest of seven siblings. She joined the congregation of the Eucharistic Missionaries of the Holy Trinity (MESST) in México city.

It has been a blessing being here in the United States for almost 17 years in the apostolate from her congregation settled here.

Sr. Silvia is very happy serving to our parish !.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Hna. Silvia Frias, nació en la ciudad de Pénjamo, en el estado de Guanajuato, México; ella es la menor de 7 hermanos. Ingresó a la Congregación de las Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad en la Ciudad de México. Ha sido para ella una bendición el estar en los Estados Unidos por casi 17 años en el apostolado que su Congregación tiene aquí.

 

La Hna. Silvia se siente muy contenta de servir en nuestra parroquia !.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sơ Silvia Frias sinh ra tại thành phố Pénjamo, tiểu bang Guanajuato, Mễ Tây Cơ ; Sơ là con út trong gia đình gồm bảy anh chị em. Sơ gia nhập hội dòng Truyền Giáo Thánh Thể Chúa Ba Ngôi (MESST - với tên gọi bằng tiếng Tây Ban Nha) tại thành phố Mexico.

Với Sơ thì thật là phúc lành trong 17 năm hoạt động tông đồ tại Hoa Kỳ từ khi hội dòng của sơ định cư ở đây.

 

Sơ  Silvia rất vui được phục vụ giáo xứ chúng ta!​.

Please reload

bottom of page