top of page

PASTORAL INSTALLATION MASS

FOR FR. HUGO ROJAS

Our Lady of Refuge Parish

Joyfully invites you to the Installation Mass of

 

Rev. Hugo Marcelo Rojas

As Pastor

 

celebrated by the

 

Most Reverend Patrick J. McGrath,  J.C.D.

Bishop of San Jose

 

Saturday September 30, 2017

10:30 AM

 

Our Lady of Refuge Parish

2165 Lucretia Ave.

San Jose, California 95122

 

Reception, immediately  following at                OLR Parish Hall

 

Please RSVP to aestrada@dsj.org  

 

____________________________________________________________________

 

Nuestra Señora del Refugio

Cordialmente le invita a la Misa de  Instalacion de

 

Rev. Hugo Marcelo Rojas

como Parroco

 

celebrada por el

Revendisimo Obispo de San Jose

Patrick J. McGrath, J.C.D.

 

El Sabado 30 de Septiembre del 2017

a las 10:30 AM

 

Habra una recepcion inmediatamente despues

de la misa en el Salón Parroquial

____________________________________________________________________

 

Giáo Xứ Đức Bà Chốn Tựa Nương

Trân trọng kính mời

 

Tham dự Thánh Lễ Nhậm Chức Chánh Xứ của

 

Cha Hugo Marcelo Rojas

 

Thánh Lễ được cử hành lúc 10 giờ 30 sáng

Chúa Nhật ngày 30 tháng 9 năm 2017

 

Với sự hiện diện và chủ tọa của

Đức Cha Patrick J. McGrath

Giám Mục Giáo Phận San Jose

 

Tiệc mừng tại Hội Trường Giáo Xứ sau Thánh Lễ

bottom of page